Saturday, 25 January, 2020

Scout

Scout

Scoutstart 21/9 -16
Scoutstart 21/9 -16Ingen copyright

 

Under säsongen 2018-2019 samlas scouterna  måndagar  kl. 18.00 – 19.30 i Nylands missionshus

 

 

 

 

Scouterna i Hålland tillhör SALT scout som är en del av SALT, Barn och unga i EFS.

Vi försöker att ta tillvara på våra möjligheter till friluftsliv, och är ofta ute i vår skogsglänta. Annars håller vi till i missionshuset.